Prøvetrykk... Det er på ingen måte sikkert at et utarbeidet motiv blir realisert som en original eller et opplag med grafikk, så derfor kjører jeg alltid (for min egen del) prøvetrykk for å få en følelse med motivet før jeg går videre i prosessen. Mine prøvetrykk signeres gjerne som 1, 2 og 3, og det finnes kun ett eksemplar av hvert av dem.